Funksjonell medisin
Hjernen

Hjernen din tolker kroppens signaler gjennom emosjoner. Den jobber i sammen med både kroppen og "sjelen" for å gjøre deg til nettopp deg.

  • Mottaksapparat/kontrollenhet
  • Skaper emosjoner
  • Styres av følelser
  • Endres etter omstendighetene
  • Sjefen/labradoren/reptilen

KROPPEN

Individet • Instrumentet • Sansene

KROPPEN

Kroppen din din er instumentet din hjerne benytter seg av for å tolke omverdenen. Samtidig er den en representasjon av deg som person.

Utforsk kroppen

HJERNEN

Sjefen • labradoren • reptilen

HJERNEN

Hjernen din tolker kroppens signaler gjennom emosjoner. Den jobber i sammen med både kroppen og "sjelen" for å gjøre deg til nettopp deg.

Utforsk hjernen

"SJELEN"

Tankene • erfaringen • vanene

"SJELEN"

Med "sjelen" menes den delen av deg som handler og responderer mentalt på bakgrunn av dine opplevelser, traumer og oppvekst. 

Utforsk "sjelen"