Funksjonell medisin
Kroppen som instrument

Kroppen din din er instumentet din hjerne benytter seg av for å tolke omverdenen. Samtidig er den en representasjon av deg som person.

  • Sanseapparat
  • Biologisk maskin
  • Ditt ansvar

 

Kroppen din kan enkelt forklart deles inn i 3 segmenter.

Hver av disse har en rekke individuelle funksjoner og egenskaper, men er naturligvis ufravikelig knyttet sammen.

Nedenfor kan du utforske disse segmentene og hvordan de henger sammen.

Gener

KROPPEN

Kroppen din din er instumentet din hjerne benytter seg av for å tolke omverdenen. Samtidig er den en representasjon av deg som person.

Utforsk kroppen

Celler

"SJELEN"

Med "sjelen" menes den delen av deg som handler og responderer mentalt på bakgrunn av dine opplevelser, traumer og oppvekst. 

Utforsk "sjelen"

Hormoner

KROPPEN

Kroppen din din er instumentet din hjerne benytter seg av for å tolke omverdenen. Samtidig er den en representasjon av deg som person.

Utforsk kroppen

Prosesser

HJERNEN

Hjernen din tolker kroppens signaler gjennom emosjoner. Den jobber i sammen med både kroppen og "sjelen" for å gjøre deg til nettopp deg.

Utforsk hjernen

Systemer

KROPPEN

Kroppen din din er instumentet din hjerne benytter seg av for å tolke omverdenen. Samtidig er den en representasjon av deg som person.

Utforsk kroppen

Blodet

KROPPEN

Kroppen din din er instumentet din hjerne benytter seg av for å tolke omverdenen. Samtidig er den en representasjon av deg som person.

Utforsk kroppen

Proteiner

KROPPEN

Kroppen din din er instumentet din hjerne benytter seg av for å tolke omverdenen. Samtidig er den en representasjon av deg som person.

Utforsk kroppen

Kjemikalier

KROPPEN

Kroppen din din er instumentet din hjerne benytter seg av for å tolke omverdenen. Samtidig er den en representasjon av deg som person.

Utforsk kroppen

Muskler

KROPPEN

Kroppen din din er instumentet din hjerne benytter seg av for å tolke omverdenen. Samtidig er den en representasjon av deg som person.

Utforsk kroppen

Kjertler

KROPPEN

Kroppen din din er instumentet din hjerne benytter seg av for å tolke omverdenen. Samtidig er den en representasjon av deg som person.

Utforsk kroppen

Mikrobiomet

KROPPEN

Kroppen din din er instumentet din hjerne benytter seg av for å tolke omverdenen. Samtidig er den en representasjon av deg som person.

Utforsk kroppen