Funksjonell medisin
Sjelen

Med "sjelen" menes den delen av deg som handler og responderer mentalt på bakgrunn av dine opplevelser, traumer og oppvekst.

  • Våre paradigmer / narativer
  • Mental helse
  • Bevisstheten
  • Positivt/negativt livssyn
  • Spiritualitet

KROPPEN

Individet • Instrumentet • Sansene

KROPPEN

Kroppen din din er instumentet din hjerne benytter seg av for å tolke omverdenen. Samtidig er den en representasjon av deg som person.

Utforsk kroppen

HJERNEN

Sjefen • labradoren • reptilen

HJERNEN

Hjernen din tolker kroppens signaler gjennom emosjoner. Den jobber i sammen med både kroppen og "sjelen" for å gjøre deg til nettopp deg.

Utforsk hjernen

"SJELEN"

Tankene • erfaringen • vanene

"SJELEN"

Med "sjelen" menes den delen av deg som handler og responderer mentalt på bakgrunn av dine opplevelser, traumer og oppvekst. 

Utforsk "sjelen"