Funksjonell medisin
Vaner

Daglig gjør du bevisst og ubevisst handlinger som påvirker fysiologien din og din mentale helsetilstand. Dårlige vaner kan og bør endres.

  • Hva er vaner
  • Hvordan bygges vaner
  • Hvordan kan vaner brytes
  • Hvordan påvirker vanene oss
  • Litt om underpunktene

 

Ga dette deg svar?

Trigger

Kroppen

Kroppen din din er instumentet din hjerne benytter seg av for å tolke omverdenen. Samtidig er den en representasjon av deg som person.

Utforsk kroppen

Handling

Hjernen

Hjernen din tolker kroppens signaler gjennom emosjoner. Den jobber i sammen med både kroppen og "sjelen" for å gjøre deg til nettopp deg.

Utforsk hjernen

Premiering

"Sjelen"

Med "sjelen" menes den delen av deg som handler og responderer mentalt på bakgrunn av dine opplevelser, traumer og oppvekst. 

Utforsk "sjelen"

Funksjonell medisin
Øvrige kategorier

Ernæring

Mat • Drikke • Tilskudd

Ernæring

Riktig ernæring er essensielt for at kropp og hjerne, du, skal ha det bra. Hva dette vil si er høyst individuelt, men enkelte fellesnevnere er det.

Utforsk ernæring

Bevegelse

Styrke • Kondisjon • Fleksibilitet

Bevegelse

Bevegelse handler om mer enn trening for treningens skyld. Ulike treningsformer påvirker ulike prosesser og funksjoner i kropp og hjerne.

Utforsk bevegelse

Søvn

Kvalitet • Kvantitet • Kontiunitet

Søvn

Uten søvn dør vi. For lite i enten kvalitet, kvantitet eller kontinuitet er knyttet til en lang rekke negative konsekvenser og lidelser.

Utforsk søvn

Vaner

Påminnelse • Handling • Premiering

Vaner

Daglig gjør du bevisst og ubevisst handlinger som påvirker fysiologien din og din mentale helsetilstand. Dårlige vaner kan og bør endres.

Utforsk vaner

Mental helse

Selvbilde • Selvsnakk • Traumer

Mental helse

Suksess i livet kan måles i hvordan du ser på deg selv når du er for deg selv. Din mentale helse påvirker fysiologien din og vise versa.

Utforsk mental helse

Tidligere skader

Miljø • Hode • Mage

Tidligere skader

Hva du har blitt utsatt for tidligere i livet kan påvirke deg hele livet med mindre du gjør tiltak for å korrigere tidligere skader. 

Utforsk skader

Lidelser

Traumer • Symptomer • Livsstil

Lidelser

De fleste mentale og fysiologiske lidelser er til dels konsekvenser av, eller symptomer på, vår livsstil, tidligere skader i samspill med våre gener.

Utforsk lidelser

Gener

DNA • Genuttrykk • Epigenetikk

Gener

Vi er alle utdelt et sett med gener vi må leve med livet ut. Eller? Sannheten er noe mer nyansert enn som så. Her spiller genuttrykk og epigenetikk inn.

Utforsk gener

Stress

Hverdagen • Hendelser • Hacks

Gener

Stress er dessverre en naturlig del av hverdagen for mange. Det trenger det ikke være. Vi ser på metoder for å skru av stress som autopilot. 

Utforsk stress